Referencja od Budimex

Realizacja robót ogólnobudowlanych na kontrakcie pn. "Dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowgo Racibórz Dolny"

List referencyjny (1)