Oferta

Specjalistyczne roboty hydrotechniczne
1Skarpy, wały, zjazdy, drogi dojazdowe, drogi techniczne, przepusty
2Konstrukcje żelbetowe o przeznaczeniu hydrotechnicznym
3W obrębie korony wału – ścieżki rowerowe, krawężniki, ustawienie studzienek
4W obrębie skarpy wału – ułożenie płyt typu JOMB, ażurów, okładziny kamiennej
5Zagospodarowanie korony wału i skarpy
Roboty ziemne
1Niwelacja terenu
2Zagęszczanie gruntu
3Formowanie terenu
4Skarpowanie
5Wykonywanie nasadzeń, drenaży, sprzątanie terenu
Ogólnobudowlane
1Układanie kostki, bruku
2Elewacje budynków mieszkalnych i przemysłowych
3Wznoszenie budynków jednorodzinnych
4Wznoszenie budynków przemysłowych
Prace wykończeniowe
1Malowanie
2Szpachlowanie
3Układanie paneli podłogowych i ściennych
4Wykonanie zabudowy gipsowo-kartonowej
5Układanie glazury
6Wykonanie gładzi gipsowej