Przypadek: Wałbrzych, Rezerwat Przyrody (Park Narodowy), budowa Przepławka dla ryb + kanał.

1. Zorientować. Rozpoczęcie budowy

2. Pierwsza zbroja

3. Druga armatura

4. Trzecia armatura

5. Pierwsze 48 metrów sześciennych betonu (płyty etap 1, góra)

6. Etap 2. Podstawa szalunkowa (płyty), zbrojenie ściany

7. Płyta górna+ściany gotowe, szalunki dolnych ścian kanałów

8. Kanał gotowy do selekcji (dostawy) + rozpoczęcie zbrojenia topionego materiału

9. Montaż szalunków na psheplavke (jeden z ostatnich etapów)